White Wraps
£3.49/Pack of 6
 • Manufacturer: Just Kosher
 • Product of: United Kingdom
 • Kashrut Supervision: KLBD/MKL, Rabbi Akiva Osher Padwa/Kedassia
 • Pareve Mezonot
8 Tortillas
£3.19/320g
 • Manufacturer: Poco Loco
 • Product of: Belgium
 • Kashrut Supervision: Rabbi Pinchas Avraham Myers/Badatz Beit Yosef
 • Parve
6 Wraps
£3.69/370g
 • Manufacturer: Poco Loco
 • Product of: Belgium
 • Kashrut Supervision: Rabbi Pinchas Avraham Myers/Badatz Beit Yosef
 • Parve